ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ – ЧЛ.12, Т.1 Т.2 Т.3

РЕГИСТЪР в pdf формат

ДЕКЛАРАЦИИ:

Име, презиме и фамилия Вид на декларацията по чл. 12 от ЗПУКИ
Нериман Реджебова Дасова чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Галя Колева Ахмакова чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Милена Венкова Петрова чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Селиме Енверова Таракчиева чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Сакине Ахмедова Караманова чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Вилдан Адил Бейтула чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Стефан Георгиев Ангелов чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Петка Божинова Малчева чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Росен Иванов Георгиев чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Миглена Ангелова Данаилова чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Атанас Василев Димитров чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Нели Лазарова Недева чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Гюлназ Али Абтиш чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Ердоан Ридванов Караманов чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Иван Цанков Иванов чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Айлин Хюсеинова Саравели чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Йордан Драгиев Ангелов чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Красимир Тодоров Колев чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Денка Иванова Борисова чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Петранка Пенкова Церовска чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Надя Тодорова Събева чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Айдън Еюб Яшар чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Мюсебие Алиева Гайтанова чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Шазие Ебазер Саравели чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Зюлкюф Ахмед Солак чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Анка Кънчева Колева чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Хамди Алиев Пехливанов чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Ивелин Росенов Димитров чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Айля Рукшенова Рашидова чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Фикрет Мехмед Ислям чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Иван Стефанов Гройчев чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Соня Дянкова Якимова чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Исмет Сали Юсеин чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Семра Неджмиева Ибишева чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Ружди Юсуфов Абтулов чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Дешка Тодорова Златева чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Дочо Йорданов Петров чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Искра Христова Донева чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Светла Величкова Петрова чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Ердинч Зияев Салимов чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Евдокия Иванова Станева чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Радка Маринова Пенкова чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Себиле Юмерова Бейтулова чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Зюбейде Садулова Ибриям чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Шемсие Идиризова Камбурова чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Семра Исмаилова Идиризова чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Сание Хасанова Караманова чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Анета Николова Чавдарова чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Пламен Иванов Пенчев чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Гюнай Февзиева Сейдолкюлю чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Ахмет Неджмиев Белберов чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Венцислав Руменов Чавдаров чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Гергана Иванова Василева чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Надя Петрова Тонева чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Таньо Иванов Танев чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Димитринка Дочева Петрова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5 и чл. 13
Димитринка Дочева Петрова чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Миглена Петрова Михнева чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5 и чл. 13
Миглена Петрова Михнева чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Кезбан Мустафова Алиева чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5 и чл. 13
Кезбан Мустафова Алиева чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Валентин Димитров Димитров чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5 и чл. 13
Хатидже Мехмедова Узунова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5 и чл. 13
Хатидже Мехмедова Узунова чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Соня Донева Цанкова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5 и чл. 13
Соня Донева Цанкова чл. 12, т.2 във вр. с чл.14
Дениз Бейхан Пехливанова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5 и чл. 13
Дениз Бейхан Пехливанова чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Емре Рибаи Узунов чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5 и чл. 13
Емре Рибаи Узунов чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Семра Исмаилова Идиризова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5 и чл. 13
Семра Исмаилова Идиризова чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Еленка Иванова Пенкова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5 и чл. 13
Еленка Иванова Пенкова чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Севгин Хамдиев Белберов чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5 и чл. 13
Севгин Хамдиев Белберов чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Ревзие Реджебова Делиюсеинова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5 и чл. 13
Ревзие Реджебова Делиюсеинова чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Невзие Ахмедова Бекирова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5 и чл. 13
Невзие Ахмедова Бекирова чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Димитър Денев Димитров чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Димитър Денев Димитров чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Исмаил Джеват Селим чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Исмаил Джеват Селим чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Рефие Хидаетова Ралева чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Рефие Хидаетова Ралева чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Боянка Иванова Димитрова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Боянка Иванова Димитрова чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Юлвие Ердинова Еминова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Юлвие Ердинова Еминова чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Деница Василева Станева чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Деница Василева Станева чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Йордан Иванов Недев чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Йордан Иванов Недев чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Елка Пламенова Вълчева чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Елка Пламенова Вълчева чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Велчо Стоянов Велчев чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Велчо Стоянов Велчев чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Аксиния Стоянова Георгиева чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Аксиния Стоянова Георгиева чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Силвия Кръстева Йорданова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Силвия Кръстева Йорданова чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Ергюл Ердинчева Хаджиюмерова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Ергюл Ердинчева Хаджиюмерова чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Христина Иванова Тихова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Христина Иванова Тихова чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Марияна Венелинова Инкова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Марияна Венелинова Инкова чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Ивелин Росенов Димитров чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Филиз Зеки Мехмед чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Филиз Зеки Мехмед чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Мелиха Хасан Сатъ чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Мелиха Хасан Сатъ чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Хатидже Мехмедова Узунова чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Семра Исмаилова Идиризова чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Христина Маринова Йорданова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Христина Маринова Йорданова чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Ива Христова Моткова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Ива Христова Моткова чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Ивайло Евгениев Кадишев чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Ивайло Евгениев Кадишев чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Алие Неджиб Торлак чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Алие Неджиб Торлак чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Кадер Еминова Караманова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Кадер Еминова Караманова чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Надежда Димитрова Динкова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Надежда Димитрова Динкова чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Юзлем Юсеинова Лютфиева чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Юзлем Юсеинова Лютфиева чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Несрин Ремзи Карапанли чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Несрин Ремзи Карапанли чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Селиме Камберова Хюсеин чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Селиме Камберова Хюсеин чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Тюркян Ехридин Камбешева чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Тюркян Ехридин Камбешева чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Петя Пламенова Добрева чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Петя Пламенова Добрева чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Хаят Хайредин Неджми чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Хаят Хайредин Неджми чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Харика Хайредин Неджми чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Харика Хайредин Неджми чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Соня Иванова Пенева чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Соня Иванова Пенева чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Гюлшен Дауд Пехливанова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Гюлшен Дауд Пехливанова чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Шемсие Идиризова Камбурова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Шемсие Идиризова Камбурова чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Тансел Тамер Сефер чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Тансел Тамер Сефер чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Севдие Неджипова Мейсудова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Севдие Неджипова Мейсудова чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Фатиме Мустафова Ашък чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Фатиме Мустафова Ашък чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14
Боянка Иванова Димитрова чл. 12, т.1 във вр. с чл. 5
Боянка Иванова Димитрова чл. 12, т.2 във вр. с чл. 14