Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ/ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ/: 

Закон за гражданската регистрация – чл.106, ал.1, т.2

НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОКУМЕНТИ: 

1. Постъпили по официален път писма

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: до 14 дни
ЦЕНА: безплатно