„Осигуряване на топъл обяд в Община Ветово 2016”

                                               

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


 

На 03.05.2016г. стартира изпълнение на проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Ветово 2016". Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция тип 3 BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд 2016“ .

Начало:03.05.2016г.  Край: 30.09.2016г.

Основната дейност на проекта е осигуряване на храна на уязвими групи в територията на Община Ветово.

Целеви групи на проекта:

        Лица и семейства на месечно  подпомагене по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закон за социално подпомага

        Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях

–  Самотноживеещи лица и семейства , които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенссии в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследственни пенсии, пенсии несвъразни с трудова дейност.

 

– Скитащи и бездомни деца и лица;

Стойност : 13 054,80 лв.

Comments are closed.