Списъци на допуснатите и недопуснати до участие кандидати в конкурс за длъжностите младши експерт в Обща администрация и младши експерт в Специализирана администрация

Списък на допуснатите кандидати

Списък на недопуснатите кандидати

Comments are closed.