Списъци на допуснатите и недопуснати до участие кандидати в конкурс за длъжността Директор на дирекция „Специализирана администрация“

Списък на допуснатите кандидати

Списък на недопуснатите кандидати

Comments are closed.