Отменя се втори прием на заявления по проект „Нови възможности за грижа“

Отменя се втория етап (от 22.06.2015г. до 10.07.2015г.) на приема на заявления от кандидат потребители и кандидати за лични асистенти по проект №2014BG05M90P001-2.2015.001-C0001 "Нови възможности за грижа". За информация се обърнете към администратора на проекта – Ервин Юсеинов.

Comments are closed.