ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕТОВО ПРЕЗ 2015 г.

Програма за управление и рапореждане с имотите  – общинска собственост в Община Ветово през 2015г.

Comments are closed.