Решение №РУ-14-ЕО/2014 по преценка необходимостта от екологична оценка на ПУП-ПЗ за поземлен имот №080009 в землището на град Сеново

Директорът на Регионална инспекция по околна среда и води – Русе излезе с официално решение да не се извършва екологична оценка на ПУП-ПЗ на поземлен имот № 080009 в землището на град Сеново, предвиждащ промяна на предназначението и отреждане на земята за производствени и складови дейности с цел създаване на устройствена основа за изграждане на обслужваща сграда и автокантар.

За да видите РЕШЕНИЕ №РУ-14-ЕО/2014 във формат PDF, моля кликнете ТУК!

Comments are closed.