Процедура по преценка необходимостта от ОВОС за обект „Изграждане на рибарник в село Писанец, Община Ветово“

Във връзка със стартирала процедура по преценка необходимостта от ОВОС за обект "Изграждане на рибарник в село Писанец, Община Ветово" публикуваме постъпилите в Община Ветово документи, както следва:

1. Информация зе преценяване необходимостта от ОВОС.

2. Информация за извършване на оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Comments are closed.