Съобщение на Басейнова Дирекция-Плевен по процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Във връзка със стартирала процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект по повод инвестиционно намерение на Община Ветово "Продълбочаване и почистване на коритото на река Бели Лом, компрометирано от вредното въздействие на водите в участъка от кв. 56 до кв. 47 на територията на село Кривня" и на основание чл. 62а, ал.3, т.1 от Закона за водите публикуваме Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ на Басейнова Дирекция – Плевен.

В 14-дневен срок от публикуването на съобщението всички заинтересовани лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия то да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

ЗА ЗА ВИДИТЕ СЪОБЩЕНИЕТО В PDF-ФОРМАТ, МОЛЯ КЛИКНЕТЕ ТУК!

Comments are closed.