Докладни записки за разглеждане на тридесте и шесто заседание на Общински съвет Ветово

1. Докалдна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Заповед

Питане

Вносител: .: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Възражение против Заповед № 083 от 06.02.2014 г., издадена от кмета на община Ветово.

2. Докалдна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: .: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Създаване на временна комисия към Общински съвет – Ветово за извършване на анализ и пълна индивидуализация на имотите – общинска собственост.

3. Докалдна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: .: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Приемане на решение във връзка с молба, подадена до Общински съвет – Ветово от Адем Ибрям Абтиш, живущ в град Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ № 95, община Ветово.

Comments are closed.