Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянние комисии на 21.03.2014г.

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Заповед

Питане

Вносител: .: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Възражение против Заповед № 083 от 06.02.2014 г., издадена от кмета на община Ветово.

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: .: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Създаване на временна комисия към Общински съвет – Ветово за извършване на анализ и пълна индивидуализация на имотите – общинска собственост.

 

Comments are closed.