Докладни записки за разглеждане на заседание на 05.02.2014г. на постоянните комисии

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Отчет продажби

Отчет наеми

Програма 2014 г.

Вносител: Георги Георгиев – кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Отчет за извършените продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост през 2013 година и Отчет за отдадените под наем недвижими имоти – общинска собственост през 2013 година.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: Георги Георгиев – кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ветово през 2014 година.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: Георги Георгиев – кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на бюджета на Община Ветово за 2014 година.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: Георги Георгиев – кмет на Община Ветово

Относно: Определяне на апартаментите в “Комбинирана сграда – 2 ет. жилища, магазини и гаражи”.

Comments are closed.