Проект за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово

Постъпило предложение

Мотиви

Проект за изменение и допълнение на Наредба 8

Comments are closed.