Докладни записки за разглеждане на тридесет и второ заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, болно от злокачествен лимфом, с метастази по телата на прешлените.

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, на което му е извършена операция.

Comments are closed.