Докладни записки за за разглеждане на двадесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Полагане на клетва  от новоизбрания кмет на Кметство Глоджево.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Създаване на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Ветово

Comments are closed.