Открит конкурс

Открит конкурс за възлагане на следната услуга: "Транспортиране на дървесина от временните складове на "Ветовска гора" ЕООД до клиенти, заплатили на дружеството дървесината и превоза на дървесината, с крайна дестинация – адрес на клиента в границите на община Ветово, включващо: товарене на дървесината от временен склад, транспортиране до адрес и разтоварване (претоварване) на дървесината "

Заповед

Договор

Comments are closed.