Дезакаризация на зелени площи срещу бълхи и кърлежи

Featured

На 09 април /четвъртък/ 2020 г., на територията на община Ветово ще се извърши дезакаризация на зелени площи срещу бълхи и кърлежи с препарати „Айкън 10 КС” и „Бандит 10 ЕВ“ със стартов час – 06:30.

Изпълнителят ще постави информационни листове в обработените места, уведомяващи за пръскането и карантинния срок.

От общинска администрация Ветово умоляват гражданите да спазват дадените инструкции за изтичане на карантинния срок, в който не е препоръчително да се влиза в обработените зелени площи, с оглед тяхната безопасност. Лицата, отглеждащи пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.