окт. 13

Процедура по преценка необходимостта от ОВОС за обект „Изграждане на рибарник в село Писанец, Община Ветово“

Във връзка със стартирала процедура по преценка необходимостта от ОВОС за обект "Изграждане на рибарник в село Писанец, Община Ветово" публикуваме постъпилите в Община Ветово документи, както следва:

1. Информация зе преценяване необходимостта от ОВОС.

2. Информация за извършване на оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони.

май 27

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект(Сеновска река) с цел водоснабдяване на рибарник

На основание чл. 62а, ал. 3, т.1 от Закона за водите публикуваме Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ във връзка с процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект(река Сеновска) с цел водоснабдяване на рибарник.

За да видите съобщението, моля кликнете ТУК!