Декларации за конфликт на интереси

Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, информацията, определена като защитена, е заличена при публикуване на подадените декларации.

 

Андриан Райков

Декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.3 от ЗПУКИ


Баки Солак

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ


Бюлент Гайтанов

Декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.3 от ЗПУКИ


Валентина Наумова

Декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ


Георги Георгиев

Декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ


Георги Х. Георгиев

Декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ


Гюнейт Тюлеовлуев

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ


Димитър Димитров

Декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.3 от ЗПУКИ


Зияфет Тахиров

Декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ


Ивайло Кадишев

Декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ

Декларация №1 по чл.12, т.3 от ЗПУКИ

Декларация №2 по чл.12, т.3 от ЗПУКИ


Илия Илиев

Декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ


Илияз Юмеров

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ


Илхан Абтиходжев

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ


Инна Георгиева

Декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ


Исмаил Селим

Декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.3 от ЗПУКИ


Исмаил Мустафов

Декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ


Метин Исуфов

Декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.3 от ЗПУКИ


Мехмед Мехмед

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ


Мурад Караман

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т. 4 от ЗПУКИ


Мустафа Яхя

Декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ


Недрет Байрам

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ


Недялка Паригвоздева

Декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ


Реджеб Аков

Декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ


Ремзи Хайрула

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ


Самет Насуф

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ


Янита Тодорова

Декларация по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ