Сметосъбиране и сметоизвозване

Община Ветово е възложила услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на външен изпълнител – "Еф Си Си България" ЕООД(старо име "А.С.А. България" ЕООД), избран след проведена процедура по Закона за обществените поръчки. Съгласно договореното, всяко населено място на територията на общината се обслужва 4 пъти/месечно. Контролът по изпълнение на договора е възложен на кметовете на населените места, с изключение на град Ветово, където отговорен е общински служител.