СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Уважаеми жители на община Ветово,

Община Ветово приема сигнали за нарушения на нормативни изисквания, свързани с управлението на отпадъците, както и предложения за подобряване на политиките в тази сфера на ел. поща: vetovo@abv.bg и ivo_mail@abv.bg.

Сигнали приемаме и на телефон 08161/22-53.