Припознаване на дете

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ/ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ/: 

Семеен кодекс – чл.65

НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОКУМЕНТИ: 

1. Документи за самоличност;        
2. Нотариално заверена декларация /Декларация за припознаване  – предоставя се от длъжностното лице по гражданско състояние (образец);      

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: от 1 до 90 дни
 
ЦЕНА: съгласно Наредба №8 на Общински съвет – Ветово