Списък на предоставяните от Община Ветово административни услуги

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният административен акт, издаден от Община Ветово, може да получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в Община Ветово, където е заявен;
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес;
  • по електронен път на посочен от вас e-mail адрес /съгласно Наредбата за електронните административни услуги/;

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга. Плащането може да се извърши на касата във фронт-офиса на Община Ветово или по банков път.


1. Услуги по гражданска регистрация на населението

2. Административни услуги по устройство на територията, кадастър и строителство

3. Административни услуги по местни данъци и такси

4. Административни услуги по управление на общинската собственост

5. Административни услуги за стопански дейности, търговия, туризъм и транспорт

6. Административни услуги по екология и околна среда

7. Административни услуги по социални дейности и здравеопазване

8. Административни услуги по нотариална дейност

9. Административни услуги по човешки ресурси