Мандат 2011 – 2015 година

Шестдесет и второ заседание на Общински съвет – Ветово,  ще се проведе на 30.09.2015г. (сряда) от 09:30 часа в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

Покана

Докладни записки


 Шестдесето и първо заседание на Общински съвет – Ветово, ще се проведе на 25.09.2015 година (петък) от 09:00 часа залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

Покана

Докладна записка


 Заседание на  Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих, Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и Постоянната комисия поосъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет

Заседанието на постоянните комисии ще се проведе на 23.09.2015 година (сряда) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

Покана

Докладни записки


Шестдесето  заседание на Общински съвет – Ветово, ще се проведе на 31.08.2015 година (четвъртък) от 09:30 часа залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

Покана

Докладни записки

Протокол № 60/31.08.2015г.


Заседание на  Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих, Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и Постоянната комисия поосъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет

Заседанието на постоянните комисии ще се проведе на 21.08.2015 година (четвъртък) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

Покана

Докладни записки


Петдесет и девето заседание на Общински съвет – Ветово, ще се проведе на 30.07.2015 година (четвъртък) от 09:00 часа залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

Покана

Докладни записки 

Протокол № 59/30.07.2015г.


Заседание на  Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих, Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда

Заседанието на постоянните комисии ще се проведе на 23.07.2015 година (четвъртък) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

Покана

Докладни записки


Петдесет и осмо заседание на Общински съвет – Ветово

Покана

Докладни записки 

Протокол № 58/30.06.2015г.


Заседание на  Постоянната комисия по бюджет и финанси, Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет

Заседанието на постоянните комисии ще се проведе на 23.06.2015 година (вторник) от 10:00 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

Покана

Докладни записки


Петдесет и седмо заседание на Общински – съвет Ветово 

Покана 

Докладна записка

Протокол №57/23.06.2015


Петдесет и шесто заседание на Общински съвет – Ветово

Покана 

Докладни записки 

Протокол №56/29.05.2015г.


Заседание на  Постоянната комисия по бюджет и финанси, Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет

Заседанието на постоянните комисии ще се проведе на 22.05.2015 година (петък) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

Покана 

Докладни записки


Петдесет и пето заседание на Общински съвет – Ветово

Заседанието на Общински съвте – Ветово , ще се проведе на 30.04.2015 година (четвъртък) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

Покана

Докладни записки

Протокол № 55/30.04.2015г.


  Заседание на Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет.

Заседанието на постоянните комисии ще се проведе на 23.04.2015 година (понеделник) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

Покана

Докладни записки


Петдесет и четвърто заседание на Общински съвет – Ветово

Поакана

Докладни записки

Протокол № 54/30.03.2015г.


 Заседание на Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет.

Заседанието на постоянните комисии ще се проведе на 23.03.2015 година (понеделник) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

Покана

Докладни записки


 Заседание на Постоянната комисия по Бюджет и финанси

Заседанието, ще се проведе на 11.03.2015 година (сряда) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

Писмо

Покана

Докладни записки


Петдесет и трето заседание на Общински съвет – Ветово

Заседанието на Общински съвте – Ветово , ще се проведе на 27.02.2015 година (петък) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

Покана

Докладни записки

Протокол № 53/27.02.2015г.


Заседание на Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност

Заседанието, ще се проведе на 20.02.2015 година (петък) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

Покана

Докладни записки


 Заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси и Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет.

Заседанието, ще се проведе на 10.02.2015 година (вторник) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1,

Покана

Докладна записка


Петдесет и второ заседание на Общински съвте – Ветово

Заседанието на Общински съвте – Ветово , ще се проведе на 30.01.2015 година (петък) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

Покана

Докладни записки

Протокол № 52/30.02.2015г.


 Заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси, Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет.

Заседанието на постоянните комисии, ще се проведе на 23.01.2015 година (понеделник) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1 

Покана

Докладни записки


 Петдесет и първо заседание на Общински съвет – Ветово

Заседанието, ще се проведе на 29.12.2014 година (понеделник) от 09:30 часа залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

Покана

Докладни записки

Проткол № 51/29.12.2014г.


Заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси, Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет.

Заседанието на постоянните комисии, ще се проведе на 19.12.2014 година (понеделник) от 14:00 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1 

Пкана

Докладни записки


 Петдесето заседание на Обшински съвет – Ветово

Заседанието, ще се проведе на 28.11.2014 година (петък) от 14:00 часа в Конферентната зала на хотел „Азалия“,  Св. св. Константин и Елена, град Варна

Покана

Докладни записки

Протокол №50/28.11.2014г.


Заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси, Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет.

Заседанието на постоянните комисии ще се проведе на 24.11.2014 година (понеделник) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1 

Покана

Докладни записки


Четеридесет и девето заседание на Общински съвет – Ветово

Покана

Докладни записки

Съобщение

Протокол № 49/31.10.2014г.


 Четеридесет и осмо заседание на Общински съвет – Ветово

Покана

Предложение

Протокол № 48/ 23.10.2014г.


Заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси, Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет.

Заседанието на постоянните комисии ще се проведе на 23.10.2014 година (четвъртък) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1 

Покана

Докладни записки


Четеридесет и седмо заседание на Общински съвет – Ветово

Покана

Предложение

Протокол №47/10.10.2014г.


Четиридесет и шесто заседание на Общински съвет – Ветово

Покана

Докладни записки

Протокол №46/30.09.2014г.


Четеридесет и пето заседание на Общински съвет – Ветово

Молба

Покана

Докладна записка

Протокол №45/23.09.2014г.


Заседание на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих, Постоянната комисия по бюджет и финанси, Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет.

Заседанието на постоянните комисии, ще се проведе на 23.09.2014 година (вторник) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

Докладни записки


Заседание на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих, Постоянната комисия по бюджет и финанси, Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет.

Заседанието на постоянните комисии, ще се проведе на 02.09.2014 година (вторник) от 08:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

Покана

Докладни записки


 Четеридесет и четвъро заседание на Общински съвет – Ветово

Покана

Докладни записки

Протокол


Заседание на постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих, Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет.

Заседанието на постоянните комисии, ще се проведе на 22.08.2014 година (петък) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

Покана

Докладни записки


Четеридесет и трето заседание на Общински съвет – Ветово

Покана

Докладни записки

Протокол №43/30.07.2014 г.


Заседание на постоянните комисии по бюджет и финанси, законност обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет.

Заседанието на постоянните комисии, ще се проведе на 23.07.2014 година (сряда) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1

Покана

Дикладни записки


Четиридесет и второ заседание на Общински съвет – Ветово

Покана

Докладни записски

Протокол №42/30.06.2014г.


Четеридесет и първо извънредно засенаие на Общински съвет – Ветово

Покана

Докладна записка

Протокол №41/20.06.2014г.


 Заседание на постоянните комисии по бюджет и финанси, законност обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет.

Покана

Докладни записки


Четеридесето заседание на Общински съвет – Ветово

Покана

Докладни записки

Протокол №40/22.05.2014г.


Заседание на постоянните комисии по бюджет и финанси, законност обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет.

Покана

Докладни записки


Тридесет и осмо заседание на Общински съвет – Ветово

Покана

Докладна записка

Протокол № 38/25.04.2014г.


Тридесет и девето заседание на Общински съвет – Ветово

Покана

Докладни записки

Протокол № 39/30.04.2014г.


Покана за заседание на Постоянната комисия по икономика, туризъм регионално развитие и благоустройство, Постоянната комисия по бюджет и финанси, Постоянна комисия по образование, култура, здавеопазване, социални дейности, спорт и отдих и Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет – 23.04.2014г.

Докладни записки

 


Тридесет и седмо заседание на Общински съвет – Ветово

Покана

Докладни записки

Протокол № 37/10.04.2014


Тридесет и шесто заседание на Общински съвет – Ветово

Покана

Докладни записки

Протокол №36/28.03.2014


Покана за заседание на Постоянните комисии по икономика, туризъм, регионално развитие и благоустройство; Законност, обществен ред и сигурност; Осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет – 21.03.2014г.

Покана

Докладни записки

 


Тридесет и пето заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011-2015

Покана

Докладни записки

Протокол №35/12.02.2014г.


Покана за заседание на Постоянната комисия по икономика, туризъм регионално развитие и благоустройство, Постоянната комисия по бюджет и финанси и Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет – 05.02.2014г.

Докладни записки


Тридесет и четвърто заседание на Общински съвет-Ветово за мандат 2011-2015

Покана за 34-то заседание на Общински съвет

Предложение

Мотиви

Проект

Протокол


Покана за заседание на Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по бюджет и финанси – 23.01.2014г.

Предложение – ПОДОС

Проект – ПОДОС

Мотиви – ПОДОС


Тридесет и трето заседание на Общински съвет-Ветово за мандат 2011-2015

Покана за 33-то заседание на Общински съвет

Докладни записки

Протокол №33/19.12.2013г.


Покана за заседание на Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по бюджет и финанси – 12.12.2013 г.

Постъпили докладни записки/Предложения:

По точка 1 от предварителния дневен ред;

По точка 2 от предварителния дневен ред.


Тридесет и второ заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011 – 2015

Покана за тридесет и второ заседание на Общински съве

Докладни записки

Протокол №32/29.11.2013г.


Заседание на 22.11.2013г. на постоянните комисии по:

1. Законност, обществен ред и сигурност

2. Образование, култура, здравеопазване социални дейности, спорт и отдих.

Покана за заседание на постояните комисии

Докладни записки


Тридесет и първо заседание на  Общински съвет – Ветово за мандат 2011 – 2015

Покана за тридесет и първо заседание на Общински съвет Ветово

Докладни записки

Протокол №31/31.10.2013г.


Заседание на 23.10.2013г. на постоянните комисии по:

1. Икономика, туризъм регионално развитие и благоустройствео

2. Законност, обществен ред и сигурност

Покана за заседание на постоянните комисии

Докладни записки


Тридесето заседание на  Общински съвет – Ветово за мандат 2011 – 2015

Покана за тридесето заседание на Общински съвет

Покана до кмета на Община Ветово

Предложение

Протокол №30/22.10.2013г.


Двадесет и девето заседание на  Общински съвет – Ветово за мандат 2011 – 2015

Покана за двадесет и девето заседание на Общински съвет

Докладни записки

Протокол №29/19.09.2013г.

Резолюция


 Заседание на 17.09.2013г. на постоянните комисии

Покана за заседание на постоянните комисии

Докладни записки


Двадесет и осмо заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011 – 2015

Покана за двадесет и осмо заседание на Общински съвет

Докладни записки

Протокол №28/23.08.2013г.


Заседание на 16.08.2013г. на постойянните комисии по:

1. Бюджет и финанси

2. Икономика, туризъм, регионално развитие и благоустройство.

3.Регионално развитие и благоустройство и финанси

4. Законност, обществен ред и сигурност

Покана за заседание на постоянните комисии

Докладни записки


 Двадесет и седмо заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011 – 2015

Покана за двадесет и седмо заседание на Общински съвет

Докладни записки

Протокол №27/30.07.2013г.

 


Заседание на 23.07.2013г. на постоянните комисии по:

1. Икономика, туризъм, регионално развитие и благоустройство.

2. Законност, обществен ред и сигурност

Покана за заседание на постоянните комисии

Докладни записки


Двадесет и шесто заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011 – 2015

Покана за двадесет и шесто заседание на Общински съвет

Докладни записки

Протокол №26/04.07.2013г.


Заседание на 27.06.2013г. на постоянните комисии по:

1. Бюджет и финанси

2. Законност, обществен ред и сигурност

Покана за заседание на постоянните комисии

Докладни записки


 Двадесет и пето заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011 – 2015

Покана за 25-то заседание на Общински съвет

Докладни записки

Протокол 25/30.05.2013г.


 Заседание на 23.05.2013г. на постоянните комисии по:

1. Бюджет и финанси

2. Икономика, туризъм, регионално развитие и благоустройство.

Покана за заседание на постоянните комисии.

Докладни записки


Двадесет и четвърто заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011 – 2015

Покана за 24-то заседание на Общински съвет

Доладни записки

Протокол 24/25.04.2013г.


Заседание на 18.04.2013г. на постоянните комисии по:

1. Икономика, туризъм ,регионално развитие и благоустройство

2. Бюджет и финанси

3. Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих

4. Законност, обществен ред и сигурноат

Покана за заседание на постоянните комисии

Докладни записки


Двадесет и трето извънредно заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011 – 2015 г.

Покана за 23-то заседание на Общински съвет

Докладни записки

Предложение

Протокол  № 23/18.04.2013 г.


Двадесет и второ заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011 – 2015 г.

Покана за 22-во заседание на Общински съвет

Докладни записки

Протокол №22/28.03.2013г.


Заседание на 22.03.2013г. на постоянните комисии по:

1. Икономика, туризъм ,регионално развитие и благоустройство

2. Бюджет и финанси

3. Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих

Покана за заседание на постоянните комисии

Докладни записки

 


Двадесет и първо извънредно заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011 – 2015 г.

Покана за 21-во заседание на Общински съвет

Писмо от ОИК

Докладни записки

Протокол №21/ 11.03.2013г.


Двадесето заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011 – 2015 г.

Покана за 20-то заседание на Общински съвет

Докладни записки

Протокол № 20/ 20.02.2013г.


Заседание на 15.02.2013г. на постоянните комисии на Общински съвет Ветово

Покана за заседание на постоянните комисии

Докладни записки


Деветнадесето извънредно заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011 – 2015 г.

Покана за 19-то заседание на Общински съвет

Докладна записка

Протокол №19/ 15.02.2013г.


Осемнадесето  заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011 – 2015 г.

Покана за 18-то заседание на Общински съвет

Докладни записки

Възражение

Протокол №18/ 22.01.2013г.


Заседание на 15.01.2013г. на постоянните комисии по:

1. Икономика, туризъм ,регионално развитие и благоустройство

2. Бюджет и финанси

3. Законност, обществен ред и сигурност

Покана за заседание на постоянните комисии

Докладни записки


Седемнадесето заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011 – 2015 г.

Покана за 17-то заседание на Общински съвет

Докладни записки

Протокол №17/ 21.12.2012г.


Заседание на постоянните комисии по:

1. Икономика, туризъм ,регионално развитие и благоустройство

2. Бюджет и финанси

3. Законност, обществен ред и сигурност

Покана за заседание на постоянните комисии

Докладни записки


Шестнадесето заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011 – 2015 г.

Покана за 16-то заседание на Общински съвет

Докладни записки

Протокол №16/ 30.11.2012г.


Петнадесето извънредно заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011 – 2015 г.

Покана за 15-то заседание на Общински съвет

Протокол №15/09.11.2012г.


Четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011-2015 г.

Протокол №14/22.10.2012 г. (Решения от №225 до №227)


Тринадесето заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011-2015 г.

Покана за 13-то заседание на Общински съвет

Покана – заседание на постоянни комисии

Докладни записки

Възражение

Протокол №13/11.10.2012 г./Решение от №196 до №224/


Дванадесето заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011-2015 г.

Покана – дневен ред

Докладни записки

Възражение

Протокол №12/19.09.2012 г.(Решения от №191 до №195)


Единадесето заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011-2015 г.

Покана – дневен ред

Докладни записки

Протокол №11/17.08.2012 г.(Решения от №159 до №190)


Десето заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011-2015 г.

Покана – дневен ред

Протокол №10/29.06.2012 г.(Решения от №138 до №158)


Девето извънредно заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011-2015 г.

Протокол №9/22.06.2012 г.(Решения №136 и №137)


Осмо заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011-2015 г.

Протокол №8/30.05.2012 г.(Решения от №120 до №135)


Седмо заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011-2015 г.

Протокол №7/18.05.2012 г.(Решения от №117 до №119)


Шесто заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011-2015 г.

Протокол №6/27.04.2012 г.(Решения от №100 до №116)


Пето заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011-2015 г.

Протокол №5/30.03.2012 г.(Решения от №70 до №99)


Четвърто заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011-2015 г.

Протокол №4/20.02.2012 г.(Решения от №47 до №69)


Трето заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011-2015 г.

Протокол №3/28.12.2011 г.(Решения от №30 до №46)


Второ заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011-2015 г.

Протокол №2/29.11.2011 г.(Решения от №2 до №29)


Първо тържествено заседание на Общински съвет – Ветово за мандат 2011-2015 г.

Протокол №1/08.11.2011 г.