Резултати от изпълнението на Дейност 4

Готов проект на Общинска стратегия за преминаване към "зелена" икономика 2014-2020 г.:

– Част 1

– Част 2

Вашият коментар