Състав и структура на Обществения съвет

СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВЕТОВО

 

Председател:

СТЕФАН Г. АНГЕЛОВ – Председател на Сдружение с общественополезна дейност „Мултиетнос“ – град Ветово.

            Адрес: 7080 гр. Ветово, ул. „Трети март“ № 2, община Ветово,

           област Русе;

            тел.: 08161 / 28-00, 22-53;

            моб.: 0893292800;

            факс: 08161/28-71;

            e-mail: vetovo@abv.bg

            Заместник-председател:

ВЕРГИЛ И. ХАСАН – представител на Сдружение „Асоциация Интегро“ – град Разград, изпълнителен екип на сдружението в град Сеново.

Членове:

  1. АДЕМ Х. СОЛАКОВ – представител на низовата организация в град Глоджево на Сдружение на лица с тежки физически увреждания „Смелост“ – Русе.
  2. ВЕЛИКО ИВ. ПЕНЧЕВ – представител на общинската пенсионерска организация.
  3. ГЮЛБИЕ А. ХАДЖИЛАРОВА – жител на с. Смирненски, община Ветово.
  4. РЕФИЕ М. ВЕЛИЕВА – жител на град Ветово, община Ветово.
  5. ЛЕМАН А. АХМЕД – упълномощен представител на Сдружение „ДИАЛОГ“ – град Ветово.
  6. АНКА Й. СТАЛЕВА – управител на ЕТ „АНИКОМ – Анка Сталева“ – гр. Ветово, вписан в регистрира на Агенцията за социално подпомагане доставчик на социални услуги.
  7. ИЛИЯ Т. ИЛИЕВ – Общински съветник от състава на Общински съвет – Ветово, избран с Решение № 322 по Протокол № 22 от 28.03.2013 година на Общински съвет – Ветово.