За общината

Нашият град

Малък е нашият град –
Вятово – тъй е познат,
равен е, малко хълмист,
даже и много красив.

Пъстър със хора е той,
разни, от всякакъв сой –
може би таз пъстрота
е негова красота.

Трудно се днеска живей,
но не унивай – запей!
Елате в нашия град –
с хора той е богат!

Цветанка Петрова