Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността директор на дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти“

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“

Име, презиме, фамилия на кандидата Резултат от начина по чл. 33 Коефициент Резултат от интервюто Коефициент Окончателен резултат
1. Ахмет Неджмиев Белберов. 18 3 4,58 3 67,74

Конкурсната комисия класира за длъжността Директор на дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти” в Общинска администрация-Ветово:

  1. Ахмет Неджмиев Белберов.

Comments are closed.