Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността директор на дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, стопански дейности и местни данъци и такси“

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

 

Име, презиме, фамилия на кандидата Резултат от начина по чл. 33 Коефициент Резултат от интервюто Коефициент Окончателен резултат
1. Пламен Иванов Пенчев 19,5 3 4,70 3 72,61

Конкурсната комисия класира за длъжността Директор на дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, стопански дейности и местни данъци и такси” в Общинска администрация-Ветово:

  1. Пламен Иванов Пенчев.

Comments are closed.