Стартира проект „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредната ситуация 2020“

От 04.05.2020 г. Община Ветово стартира проект „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредната ситуация 2020“. По проекта ще бъдат подпомагани лицата с ниски доходи под линията на бедност и в затруднена социална ситуация, като се използва наличната база данни в общинската администрация. Приготвената храна ще се доставя ежедневно до дома на потребителя, в работни дни.
Проектът е финансиран от Агенция за социално подпомагане и ще се реализира за период от 33 работни дни с краен срок до 19.06.2020 г.

Comments are closed.