Списък на допуснати и недопуснати участници до конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, стопански дейности и местни данъци и такси”

СПИСЪК(в PDF формат).

Comments are closed.