КРИЗИСНИ ТЕЛЕФОНИ НА ОБЩИНА ВЕТОВО И ПРИЗИВ.

Уважаеми жители на община Ветово,

Във връзка с извънредното положение, въведено на територията на Р. България и разпоредените противоепидемични мерки, Община Ветово обявява следните телефонни номера: 0894691177 и 0894691144, на които всеки жител на общината може:

 • да подаде актуална информация за лице/а, които са се завърнали от рискови страни и евентуално подлежи/ат на задължителна 14-дневна карантина;
 • да подаде информация за лица, които не спазват наложена им задължителна карантина;
 • да подаде сигнал за неизпълнение на определените със заповед на кмета противоопедемични мерки;
 • да подаде сигнал за лице, попадащо в някоя от следните уязвими групи: самотно живеещи възрастни хора, без близки в съответното населено място; хора с увреждания, за които никой не полага грижи; самотни болни хора, за които няма кой да се грижи;
 • лично да потърси помощ и напътствия при наличие на симптоматика, идентична или наподобяваща тази на разпространяващия се вирус COVID-19 – т. нар. коронавирус – болки в гърлото, съчетани с повишена температура, задух, кашлица;
 • да заяви желание за участие като доброволец в подкрепа на усилията ни за подпомагане на уязвимите групи.

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ВЕТОВО ВИ ПРИЗОВАВА:

 1. ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ, В СЛУЧАЙ ЧЕ НЯМАТЕ НЕОТЛОЖНА НУЖДА ОТ ИЗЛИЗАНЕ.
 2. СПАЗВАЙТЕ СТРИКТНО ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ.
 3. ОГРАНИЧЕТЕ ИЗЛИЗАНИЯТА СИ ДО ТЕЗИ, СВЪРЗАНИ С ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ЛЕКАРСТВА, ГОРИВО И БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ.
 4. ПРИ ДВИЖЕНИЕ СРЕД ХОРА  СПАЗВАЙТЕ ДИСТАНЦИЯ ОТ МИНИМУМ 1 МЕТЪР. НЕ СЕ ЗДРАВИСВАЙТЕ И ИЗБЯГВАЙТЕ ДОКОСВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ПОВЪРХНОСТИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА.
 5. ПРЕДИ КОНСУМАЦИЯ НА ХРАНИ, КОИТО НЕ СТЕ ЗАКУПИЛИ ВЪВ ФАБРИЧНА ОПАКОВКА(НАПРИМЕР ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ), ИЗМИЙТЕ МНОГО ДОБРЕ С ТОПЛА/ГОРЕЩА ВОДА.
 6. ПРИ ИЗЛИЗАНЕ НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА СПАЗВАЙТЕ ОСНОВНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХИГИЕНА. ПРИ КОНТАКТ С ПОТЕНЦИАЛНО ЗАМЪРСЕНИ ПОВЪРХНОСТИ НЕ ДОКОСВАЙТЕ ЛИЦЕТО, УСТАТА, ОЧИТЕ СИ – ИЗМИЙТЕ И ДЕЗИНФЕКЦИРАЙТЕ РЪЦЕ ПРИ ПЪРВА ВЪЗМОЖНОСТ.
 7. НЕ СЕ СЪБИРАЙТЕ НА ГОЛЕМИ ГРУПИ – ИЗБЯГВАЙТЕ ДОРИ ЧАСТНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
 8. РОДИТЕЛИТЕ ДА ПОДХОДЯТ ОТГОВОРНО И ДА КОНТРОЛИРАТ ДЕЦАТА СИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ХИГИЕНА И СПАЗВАНЕТО НА ЗАБРАНИТЕ И ПРЕПОРЪКИТЕ.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТГОВОРНОТО ПОВЕДЕНИЕ!

Comments are closed.