Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2013-2023 г.

Програма

Решение на Общински съвет-Ветово

Comments are closed.