Конкурс по Кодекса на труда за длъжността „Директор“ на общинска детска градина „ЗВЪНЧЕ“ – с. Смирненски, община Ветово

ВАЖНО! Съгласно Заповед №27/14.01.2020 г. на кмета на община Ветово, във връзка с Разпореждане УРИ 457р-410/13.01.2020 г. на началника на РУ-Ветово, е удължен срока за подаване на документи за участие в конкурса до 16:30 часа на 14.01.2020 г.

Обявление(в pdf формат)

Заявление(в docx формат)

Декларация(в docx формат)

Comments are closed.