„Ветовска гора“ ЕООД ообявава търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – собственост на „Ветовска гора“ ЕООД, гр. Ветово

Обява търг

Comments are closed.