„Изграждане на стопанство за развъждане и отглеждане на риба в землището на село Писанец, община Ветово“, Възложител „ВИЛИПАЛ“ ЕООД

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

От „ВИЛИПАЛ“ ЕООД, ЕИК 117631761, cъc ceдалище и адрес на управление: rp.Pyce,
yл. „Александровкса“ №100, представлявано от Стела Дочева Илиева

Телефон за контакт: 0898 846 152

 

Уважаеми съграждани,

Уведомявам Ви за следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на стопанство за развъждане и отглеждане на риба в землището на село Писанец, община Ветово“

Инвестиционно предложение

Comments are closed.