Покана за провеждане на консултации за определяне състава на подвижна секционна избирателна комисия за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019

покана ПСИК

Comments are closed.