Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020

Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в община Ветово

Comments are closed.