Окончателен проект на бюджет на община Ветово, предложен на Общински съвет-Ветово

Уважаеми жители на община Ветово,

Представяме Ви проекто-бюджета на Община Ветово, изготвен от Общинска администрация-Ветово и предложен на Общински съвет-Ветово за обсъждане и гласуване. Докладната записка до Общински съвет-Ветово, доклада и всички приложения са публикувани във връзките/линковете/ по-долу:

Докладна записка до Общински съвет-Ветово от 16.01.2019 г.

Доклад

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5(Поименен списък)

Приложения 5а-13

 

Comments are closed.