Предложение за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Ветово

Предложение

Проект

Мотиви

Извлечение от държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г.

Comments are closed.