Заповед №548 от 25.10.2017 г. за граници на райони и честота на сметосъбиране и сметоизвозване за 2018 година

Заповед за честота и граници на райони на сметосъбиране и сметоизвозване

Comments are closed.