Постъпило уведомление за издадено разрешение от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площ „Блян“, разположена на територията на общините Русе и Ветово

Разрешение за проучване на полезни изкопаеми юли 2012

Comments are closed.