Дирекция “Бюро по труда”- Ветово

Уведомява работодателите от община Ветово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. септември 2017г.

ОБЯВА

 

This entry was posted in Без категория by ahmet. Bookmark the permalink.

Comments are closed.