Заключителна пресконференция по проект „Заедно“

Проект „Заедно“ по процедура за директно предоставяне на финансова помощ „Независим живот”   се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На 29.08.2017г. в зала №1 на младежкия дом, ще се проведе заключителна пресконференция по проект заедно.

This entry was posted in Без категория by ahmet. Bookmark the permalink.

Comments are closed.