Процедура по преценка необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот №078012 в землището на с. Смирненски с цел промяна предназначението на имота и изграждане на птицеферма с капацитет до 30 000 броя места за птици“

Във връзка със стартирала процедура по преценка необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот №078012 в землището на с. Смирненски, община Ветово с цел промяна предназначението на имота и изграждане на птицеферма с капацитет до 30 000 броя места за птици", публикуваме постъпилите в Община Ветово документи, както следва:

1. Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

Comments are closed.