Съобщение във връзка с открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от ТК-Павлина Мидендорф-Семерджиево

На основание чл. 62а, ал.1, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от Закона за водите и постъпило заявление в Басейновата дирекция за управление на водите в Дунавския район публикуваме Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ на Басейнова Дирекция – Плевен във връзка с процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез тръбен кладенец от имот №131004, находящ се в землището на село Семерджиево, община Русе.

Може да видите пълния текст на съобщението ТУК.

Comments are closed.