Удължаване на договора на проект „Топъл обяд в община Ветово 2016“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд -2016

BG05FMOP001-3.002

 

 

Проект "Топъл обяд в община Ветово 2016" BG05FMOP001-3.002 -0019-C01 към Фонда за европейско подпомагане на на най нуждаещите се лица се удължава до 30.04.2017г. По проекта, ще се открие втора трапезария в гр. Сеново за 40 лица. Желаещите лица да ползват услугите на проекта, ще могат да подават заявления декларации в кметство Сеново. Приготвяне на топлия обяд, ще се извършва в Домашен социален патронаж Сеново всеки работен ден от 03.10.2016г. до 30.04.2017г.

 

 

Comments are closed.