Прием на заявления – декларации в гр. Сеново по проект „Топъл обяд в община Ветово – 2016“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд -2016

BG05FMOP001-3.002

 

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЕТОВО 2016“

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че от 14.09.2016г.  (сряда) до 21.09.2016г. (сряда) в кметство Сеново започва прием на заявления по проект „Топъл обяд в Община Ветово 2016“.

Желаещите могат да получат заявление по образец от деловодството на кметство Сеново.

В проекта ще бъдат включени лица от следните целеви групи:

1.    лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

2.     лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

3.    самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават  пенсии в минимални размери за :осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност.
 

Одобрените потребители на услугата, ще получават безплатно топла храна за обяд – супа, основно ястие и хляб в собствени съдове всеки работен ден от 01.10.2016 г. до 30.04.2017 г.

Comments are closed.