Съобщение

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България на 6 ноември 2016 г. и произвеждане на Национален референдум на 6 ноември 2016 г., Община Ветово, уведомява, че със Заповед № 551/15.09.16 г. на Кмета на Община Ветово са образувани избирателните секции в Община Ветово.

Променено е местонахождението на една секция :

Секция № 6 от ул. “Велико Търново” № 17  Бивша сладкарница “Дебора” в  Метална барака /бивш магазин/ на ул. „Велико Търново“ № 5 ;

Comments are closed.